Browsing Tag

Inganekwane

Unogwaja (Inganekwane)

Unogwaja Ngelinye ilanga izilwane ezimbili, ingulube nembuzi zahlangana nonogwaja. Uma zimbona unogwaja zaqala zamhleka. Wadinwa unogwaja. Wase efuna isu. Uma lezilwane sezidlula kuye unogwaja wabiza ingulube wathi, “Heyi, wengulube!…