Izithakazelo zakwaZulu – Zulu Clan Names List

Izithakazelo zakwaZulu ziningi kakhulu, zingangezihlabathi zolwandle! This is a list of Zulu Clan Names, please feel free to suggest and add more in the comments section below. You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. 

B

 • Bhebhe – Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Sihlangu samavaka seswel’ ababhemu! Wen’ owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga! Makhul’emini abafokazana bekhul’ ebusuku! Zingwazi zempi yakwaNdunu! Njoman’ eyaduk’ iminyakanyaka, yatholakal’ onyakeni wesine; yabuye yatholakala ngowesikhombisa! Langeni, owavel’ elangeni!
 • Bhembe – Mashinini, Guliwe, Cindi
 • Bhengani – Singo, Nyambawu
 • Bhengu – Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Wathi uyalithinta lahwaqabala, Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze, Nyawo zeshongololo kaziphumuli, Sigampu, Ngwane, ingwani ngwadi, Abayibone ngesond’ukuthi iwelile, Jali, Nina enilala nomunwe, Nivuke nikhwif’ilanga, Mmemezi kaHlangabeza, Ngcolosi!
 • Bhuyeni – Sigwaxa
 • Biyase – Khathini, Ziqubu, Luphondo! Ngonyama yenduna
 • Biyela – Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha! Luzumane kaNdaba! Bazume, Ndaba, balibele! Njezi kaXhoko! Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng’ osinda abosi
 • Blose (Bhulose) – Ndelu, Shinga, Madiba (Madziba), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela! Phonsel’ obus’uMajonjobela! Othunga ligcwala lingethiwanga; ligcwal’ ukuhlakanipha! Noncengwa! Wen’ owancengw’ izintombi zathi sicel’ usishade, Bhulose! Chobile! Wen’ owachob’ izintwala zenkosazana! Shinga! Ak’shinganga mina, kwashing’ isibongo!
 • Bophela – Hlomuka, Ngidi
 • Buleni – Sgwaza, Nkomedl’abantu, Sgwaca esagwac’ethafeni, Mlomula!
 • Buthelezi – Shenge, Sokwalisa, Phungashe, Mnyamana kaNgqengelele! Mnandi ngamondi! Wen’ owadliwa ‘zindlovukazi zamlobolela! Nina ‘zinyawo ezimahhele, enaganis’ izintombi nanganye nangambili!

C

 • Caluza – Mnguni
 • Cebekhulu – Linda, Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto! Nongalo, Mntungwa, Sothinyase! Linda kaMafu! Nina bakaMtoyi kaGobho! Mayinga kaNombedu; Oying’ izintaba zombili! Uying’ uMpehleya; wayinga noMaqhwakazi! Izintab’ ezinamancongo (amabizo) njengabantu! Intak’ ehlal’ umhlakuva wakhothama! Is’khov’ umahhehhe; singathi hhi, siyenanela! Senanel’ im’hlamb’ yamadod’ ingqubuzana!
 • Cele – Ndosi, Khumbuza, Dubandlela, Mlungisi, Magaya, Vico
 • Chagwe – Mshengu, Nzima, Mayane, Gugushe
 • Chamane – Gcugcwa, Nzama, Wosiyane
 • Chibi – 
 • Chili – Mdunge
 • Chonco – Gambushe
 • Chule – Nxele
 • Cibane – Shongololo  
 • Cindi – Mahlaba

D

 • Dimba – Dukada Fanisa Fenya Nkundlande
 • Dindi – Mhlongo Mgabhi Njomane
 • Dladla Gadlela Vezi Ngazitha Mgabadeli Mhlophe
 • Dlamini, Nkosi, Sibalukhulu, Mlangeni
 • Dlamlenze Galu Nyamenja
 • Dlomo Mkhabela Dinangwe Bhelesi
 • Dludla Cebisa Sikhakha
 • Dludlu Mtima Mzomba Sikhakhane
 • Dlungwana Nondaba Gagashe Zondi
 • Donda Ngonyama Masinga Thusini Manqele Mzimela
 • Dubazane Mwelase
 • Dube* Maqhama Khushwayo Nsizwakele Shozi
 • Duma Ntenga Mthombeni Lwandle
 • Dumakude – Shange
 • Dumisa Gcwensa Ndimande
 • Dunge Chiliza
 • Duze Seyama Fakazi Fakude

F

 • Fihlela

G

Gabela Lindamkhonto Mnungwa

Gama Shabangu Mbokane Mdluli Manyoni

Gamede Mkholwa Sebenzekhaya Mbede

Gasela Gazu Sibiya

Gcaba Thembela Nombela Mbuso

Gumede Gcaleka Mthembu* Mvelase

Gcumisa Ngwazi Gcwensa Mzulwini, Ndimande

Gebashe Ngcaweni Mnguni 

Gedeza Mnyandu Nongalaza Mpangazitha 

Gina – Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi.

Gininda Nyembezi Shamase

Goba Mbambo* Magoza

Gobhozi Nyuswa Ngcobo Fuze

Gule Malambule Nselenduna

Guma Siyaya Mangena

Gumbi Ndandali Mlotshwa

Gumede Qwabe Mnguni Khondlo Yeyeye Phakathwayo 

Gwacela Mbili Mhlanga

Gwagwa Mlambo Qunga Mphephethwa

Gwala , Nkondlwane

Gwamanda Yenga, Sochumase 

 

H

Hadebe Mthimkhulu Bhungane

Hlabisa Ngotsha Mdinwa Songiya, Somfula 

Hlatshwayo: Mhayise, Mavuso, Swazi, Cebisa

Hlela: Madlula, Hangala, Kunene

Hlengwa: Mashasha, Thoyana 

Hlongwa: Gabhisa, Mtumaseli, Lange, Khawula, Gence

Hlongwane: Ngwane, Sangweni, Zikhali

Hlophe: Thumbeza, Myeni, Sameya

Hlubi: Nkosi, Ludonga, Mavuso

Jali: Bhengu, Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane

Jama: Dlamini, Mzizi, Sijadu

Jamile: Nkamzwayo, Mehloluhlaza, Ntsele

Jele: Luvuno, Nonyana, Sokhwebula

Jili: Vilakazi

Jiyane: Mkhathini, Magolwana, Mahlinza

Khaba: Ngobese, Mqungebe 

Khambule: Mlotshwa, Mncube*

Khanyeza: Ngwane

Khanyile: Ngwane

Khathi: Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo, Sibiya

Khawula: Hlongwa, Gebhezi, Ntombela, Ntanzi

Kheswa: Nozulu, Mpangazitha

Khomo: Sibiya, Zamisa 

Khoza: Mlotshwa, Msuthu, Ndlandla 

Khubisa: Nkomo* Ncube*

Khuboni: Maseko, Simelane

Khulu: Mbulaze, Mntungwa

Khuluse: Hlongwa, Gabhezi, Mdindela

Khumalo: Mabaso

Khumbuza: Cele, Ndosi Khuzwayo Gumede, 

Mnguni

Khwela: Ndulini

Khwane: Dlakela, Gugushe

Kubheka: Khathide, Sobote, Magononde

Kunene: Madonsela, Mtimande

Kweyama: Vezi, Dladla 

Lamula: Zinyane, Mthembu*

Langa: Sothole, Ngwane, Mcwaye

Lembede: Ndima

Linda: Cebekhulu

Lukhele: Mdluli*, Nzimande

Luthuli: Madlanduna, Mshibe

Luvuno: Malembe

Mabanga: Dlodlo, Langa, Mpangazitha

Mabaso: Mntungwa, Ndabezitha, Mbulazi

Mabhena: Musi, Mhlanya

Mabizela: Mshengu, Shabalala, Ndimande

Mabika: Dinane, Dinabantu

Mabuya: Msibi, Ndlondlo, Ngwenya*, Mntimande

Mabuyakhulu: Ndiyema, Mdotshana

Mabuza: Ludonga

Made: Zimbu, Ngwane, Zimase, Mkhandlela 

Madela: Longode, Ndaba, Hhoyiyane 

Madiba: Shinga

Madi: Ngalonde, 

Madide: Phikela, Mawanda, Sompisi 

Madlala: Mpumuza, Bhengu, Sishi, 

Khabalidaka, Nodlomo

Madondo: Mnguni, Mnquhe

Madonsela: Kunene, Mntimande 

Maduma: Mthiyane

Maduna: Mdlalose, Nyanda

Mafulela: Ndondakusuka Mafobo,

Magagula: Mthombeni

Magubane: Thole, 

Nkomose, Sothole, Ndlandla

Magutshwa: Simelane

Magwaza: Yengwayo

Mahaye: Nodanga, Ntombela, Ntanzi

Mahlaba: Mbunjwa, Nsukuza, Shengele, Cindi 

Mahlalela: Maziya, Mcanco

Mahlangu: Mabhoko, Mbili, Phetha

Mahlinza: Jiyane, Zosongo, Mkhathini

Mahlobo: Sokhela, Nzuza

Majola: Macingwane, Mchunu

Majozi: Mnqamu, Gwanyana, Mbhulangwe

Makhanya: Duze, Mnguni, Yeyeye

Makhaye: Shombela, Mdeke, Nyawokhulu

Makhathini: Mncwabe

Makhaza: Luvuno, Sokhela

Makhoba: Sengwayo, Ncwane

Makhunga: Phethela

Malevu: Vezi, Kunene , Ziqunde

Malinga: Mlotshwa, Vunisa, Zindela

Maluleka: Thomoyi

Mamba: Nkosi

Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande 

Manqele: Duyaza, Phakathi, Ndaba 

Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji

Manzini: Zungu

Maphalala: Khoza, Mtimande, Mavuso

Maphanga: Gumede, Ginindza 

Maphisa: Mlambo, Sishange, Mabhedla 

Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile

Masango: Ntusi, Mdluli* 

Maseko: Ngcamane, Khuboni

Mashaba: Ngungunyana, Phoseka

Mashinini: Guliwe, Bembe, Cindi

Masikane: Tiba 

Masina: Mathebula, Mkholo

Masinga: Shobane, Njomane, Mangethe

Masilela: Mntambo, Mlondo

Masondo: Nyambose, Mpanza

Masuku: Nhlane, Ndwandwe 

Mathaba: Mcambi, Mbuyazi

Mathe: Ncanana, Thenjwayo, Mzilankatha

Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu,* Sodiza, Ntongadli

Mathebula: Masina, Mkholo, Mthombeni

Mathenjwa: Ndabezitha

Mathunjwa: Mvubu

Mathibela: Msuthu

Mathonsi: Shekimbuya

Mathwasa: Silangwe, Ntamonde 

Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu

Mavuso: Ludonga, Mshengu, Shabalala

Mayise: Phakathi, Nkomoye, Nsele

Mayisela: Mhayise, Jibela, Mbonane

Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini

Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo* Goba, 

Magoza, Mdunge

Mbanjwa: Sokhela, Magujwa, Dindela

Mbatha: Shandu 

Mbebe: Guliwe, Mashinini

Mbeje: Mbatha, Shandu

Mbhele: Khuboni, Godide, Ndlela

Mbhense: Nsibande 

Mbili: Khosini

Mbokazi: Donda, Sontuli, Hlumakazi

Mbonambi: Mbuyazi, Mabhodla

Mbongwa: Mbuyisa, Makhubo 

Mbongwe: Sondisa, Maphanga

Mbotho: Nsindane, Mtolo, Mshikela

Mbuli: Mlawula

Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*

Mcambe: Mathaba

Mcanyana: Mayeza, Kholose, Mshiyane

Mchunu: Macingwane

Mcoyi: Gumede

Mdaka: Nhlabathi, Mdomula, Magezana

Mdakane: Mlangatshe

Mdladla: Thumbela, Mwelase

Mdlalose: Nyanda, Maduna, Dikane

Mdletshe: Ngomane, Msindazwe

Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo

Mdonswa: Nguse 

Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo,* Makhathini

Memela: Gambu, Msuthu, Nontuli

Meyiwa: Msomi, Gasa 

Mfeka: Mzimela.

Mfusi: Thiyane 

Mgcaleka: Mthembu,* Mvelase

Mgenge: Maphahla

Mgobhozi: Mahlobo, Yeyeye

Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla

Mhlanga: Gwacela, Mbili

Mhlangu:

Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela

Mhlungu: Mthiya, Mwelase, Ngwane

Miya: Mzizi

Mjadu: Sonqandile, Mshikila, Ndlela

Mjwara: Mbelu, Mnangwe, Gubeshe

Mkhabela: Dlomo

Mkhatshwa: Nxumalo, Ndwandwe

Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa

Mkhize: Gubhela, Khabazela, Gcwabe

Mkhonza: Mhlongwane, Ngwane

Mkhulisi:

Mkhumbuzi: Magaya, Cele

Mkhungo: Lango, Sodi

Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase

Mlaba: Ximba, Mabhoyi

Mlambo: Gubhuza, Ndlanzi, Magaye

Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda

Mlawu: Nzamela

Mlondo: Mgenge, Mntambo 

Mncube:* Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha 

Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini

Mngadi: Madlokovu, Ngema

Mngoma: Cenge, Mkhongisa

Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka

Mnikathi: Gcwensa, Khaphela

Mnisi: Mvulani, Nkophe

Mnomiya: Gininda, Shezi 

Mnqayi: Mashiya, Linda Nsele 

Mntambo: Mlondo, Vezi, Masilela, Jiyane

Mnyandu: Mpangazitha, Bhedleni 

Mnyoni: Dlamane

Motha: Mvulane 

Mtolo: Nsindane, Mboko

Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda

Mpila: Delwayo

Mpofana: Ntombela

Mpungose: Khuba, Gawozi, Phahla

Mpunzana: Mpanza

Mqadi: Mbuyisa

Msane/Msani: Vangisa, Mvuna, Majoka

Mseleku: Duma, Lwandle, Mthombeni

Msibi: Ndlondlo, Guliwe 

Msimang: Thabizolo, Nonkosi

Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi 

Msweli – Nxele, Seme, Nongalo 

Mthabela: Chibi, Mlotshwa

Mthalane: Weza

Mthanti: Mnyaka, Mthiyane, Ntsele

Mthembu:* Mvelase, Mkhulisi 

Mthethwa: Jobe, Nyambose, Masondo* 

Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane

Mthiya: Zubane, Mbatha Mthiyane:

Sokhulu, Luvuno, Zondo, Mazwi

Mthombeni: Magagula

Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla

Mvubu:* Mgasela, Mdluli,* Mathunjwa

Mvula: Duma

Mvuyana: Khumbuza, Cele 

Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele

Mwandla: Nqumela, Magange

Msweli: Dubandlela

Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha 

Mzila: Mawewe

Mzileni: Nyawose 

Mzimela: Mnguni, Dimbani

Mzizi: Dlamini

Mzobe: Lamula, Phohlo 

Mzolo: Dlangamandla, Gasa, Mbungela 

Mzoneli: Phingoshe, Msomi

Mzulwini: Gcwensa, Shozi, Ndimande

Nala: Gwija, Mhlophe

Ncala: Njiki, Maphanga

Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma

Ncanana: Mathe, Thenjwayo, Mzilankatha

Ncongwane: Nkwakha 

Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane

Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa

Ndawo: Yamela, Khoza, Khobeni, Mphahlwa

Ndawonde: Zitha

Ndebele:* Mazankosi, Vanande 

Ndima: Lembede

Ndimande: Gcwensa, Mzulwini

Ndlala: Khezokhulu, Tukane, Mlalane

Ndlangamandla: Mphazima

Ndlanzi: Hadebe, Bhungane, Mthimkhulu

Ndlanya: Mjoli, Mbekwa

Ndlela: Bayeni, Sompisi, Godide, Mphemba

Ndlovu:* Gatsheni,* Boyabenyathi

Nduli: Khwela 

Ndulini: Khwela, Sithombo

Nene: Sithenjwa, Ngema

Ngcamu: Mncube,* Mzilankatha

Ngcemu: Makhathini, Xulu, Donda

Ngcobo: Mavela, Fuze, Mapholoba, Mbili

Ngema: Mngadi, Ntusi, Nene

Ngiba: Mlungwana, Zikhungwini

Ngidi – Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo

Ngobese: Mqungebe, Donda, Mthinti

Ngonini: Mlawu

Ngubane: Mbomvu

Ngubeni: Nkomo*

Ngwenya:* Mtimande

Ngwazi: Zumbisa, Cele, Mbutho, Gcumisa 

Nhlanhla: Mncube* Nhlapho: Sigegede, Mwelase

Nhleko: Mgilija, Mncwango

Nhlengethwa: Msuthu

Nkabinde: Mcusi, Mzizi

Nkonyeni: Chibini, Khanyayo 

Nkosi: Dlamini

Nkumane: Zitha 

Nkwanyana: Zikode

Njapha: Soduba, Vabaza, Siyeshe

Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo

Nsele: Linda, Hadebe

Nsibande:* Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela 

Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu

Ntenga: Duma 

Ntombela: Mahlobo, Mpangazitha

Ntuli: Mphemba, Mbhele

Ntshangase: Mgazi, Biyela, Menziwa

Ntshalintshali: Phathwayo 

Ntshingila: Dlabane

Ntshiza: Mtolo, Dlangamandla

Nxamalala: Zuma

Nxasana: Nonduma, Bele, Sikhonza

Nxele: Sweli, Semi, Msweli

Nxumalo: Ndwandwe, Mlaba, Mkhatshwa

Nyandeni: Gasela, Khukhuza, Mashobane

Nyawo: Dumakude, Mlaba

Nyembe: Thwala, Siwela

Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, 

Mkhwanazi, Nkwali

Nyide: Ndabase, Mahulube

Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba

Nzama: Zukula, Chamane, Wosiyane

Nzima: Phakathi 

Nzimande: Mphephethwa, Mdluli,* Mdlobhiya, Mangcamane

Nzimase: Sishi

Nzuza: Mshazi, Mahlobo

Phakathi: Mncwango, Sigagu, Juqula

Phewa: Mvelase 

Phoswa: Nyoni,* Gengeshe

Phungula: Mdlovu*

Qwabe: Gumede

Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi 

Sangweni: Hlongwane, Ngwane, Zikhali

Seme – Mbuyazi, Msweli

Shabane: Mboyisa, Mlinga

Shabalala: Mshengu

Shabangu: Mbhele, Gama, Ntuli

Shandu: Mbatha, Mthiya

Shange: Dumakude, Mdima

Shangase: Shuku

Shazi: Zindela, Cebekhulu

Shelembe: Maphalala, Mzamela

Shezi: Dlaba

Shinga: Ndelu, Blose, Madziba

Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa

Shoyisa: Mnqayi

Shozi: Mthiya

Sibaya: Thango, Gotsholo

Sibeko: Maziya, Mkhabela

Sibisi: Mahlase, Bhovungana, Gamede

Sibiya: Ndaba, Sotobe

Sikhakhane: Mathula, Nzimase

Sikhosana: Ncama, Msamkhulu, Somboni

Sikobi: Ngwenya*

Simelane: Magutshwa

Sithole: Mondise, Jobe

Siyaya: Guma, Mangena

Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo

Sokhulu: Mthiyane

Thabethe: Mangede

Thango: Sibaya, Jiyane

Thela:

Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina

Thembela: Nombela, Gcaba

Thenjwayo: Nsibande, Gabadela

Thwala: Mnyamande, Nyembe, Motha, 

Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene*

Thusini: Donda, Manqele, Mnguni, Mlaba

Wanda: Mathetha, Mphankomo

Wela: Yeye

Weza: Mthalane Kweyama, Mnembe

Vilakazi: Mphephethwa, Jili, Binda

Vumase:Sikhumbane, Mfumu

Vumisa: Nkala* 

Vundla:* Gigaba

Xaba: Nonkosi 

Xala: Gubulundu, Mbanjwa, Zizi, Dlamini

Xhakaza: Bhengu, Nondela 

Ximba: Mlaba, Nondlela, Msuthu, Thusi

Xolo: Msuthu, Ntamonde, Thusi

Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba

Yengwa: Gwamanda, Sondini

Yeni: Shibase, Zondi 

Zaca: Msenti Majila

Zakwe: Cebisa, Mdlolo,

Zama: Dingila, Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane

Zibani:Zikhonjwa, Nontanda

Zikhali: Sangwani, Hlongwane, Ngwane

Zincume: Mhlongo, Njomane

Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu

Zimu: Mtuswa, Mbhodwe Biyase, Khathini

Zitha: Ndawonde

Zondi: Nondaba, Gagashe, Luqe

Zondo: Mthiyane

Zubane: Mthiya, Zikhonjwa

Zuke: Mbhedu, Bikelwayo

Zulu: Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi,

Zungu: Manzini

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.